INVL Logo

Dėl savų akcijų supirkimo

AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, registracijos adresas Kalvarijų g. 11A-20, Vilnius, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų kaina NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė nei „INVL Baltic Farmland“ nuosavo kapitalo vertė tenkanti vienai akcijai (3 eurai, arba 10,36 lito) bei vadovaujamasi 2014 m. birželio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas. Akcijas supirkti numatyta NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje per oficialaus siūlymo rinką. Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Akcijų supirkimo pradžia: 2014 m. rugpjūčio 14 d.
Akcijų supirkimo pabaiga 2014 m. rugsėjo 30 d.
Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 16 471 vnt.
Akcijų supirkimo kaina: 2,86 euro (9,88 lito) už vieną akciją.

         Dėl papildomos informacijos kreiptis:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]