INVL Logo

Dėl „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. planuoja uždirbti 646 tūkst. eurų

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2022 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 718 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 646 tūkst. eurų.

Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2022 metus turimų sklypų vertė nepakis. Įvertinus įvykusį pardavimo sandorį, taip pat nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo/pardavimo sandorių bei neprognozuojant pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių ir pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

AB „INVL Baltic Farmland” per grupės įmones valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ siūlo akcininkams už 2021 m. išmokėti didesnius nei įprasta dividendus – 775 tūkst. eurų, vienai akcijai skiriant 0,24 euro. Šį ir kitus sprendimus siūloma priimti bendrovės sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime 2022 m. balandžio 27 d.

„Sėkminga praėjusių metų įmonės veikla bei šių metų pradžioje įgyvendintas itin sėkmingas pardavimo sandoris, uždirbęs 350 tūkst. eurų pelno, leidžia bendrovei išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje numatytus 0,10 euro sumos dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos, teisę juos gauti turės investuotojai, kurie šių metų gegužės 11 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Farmland“ akcininkai. Pagal 2022 m. balandžio 5 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 3,43 proc.

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat bus siūloma pritarti sprendimui išrinkti „INVL Baltic Farmland“ valdybą, kurią sudarytų valdybos narys Alvydas Banys, valdybos narė Indrė Mišeikytė ir nepriklausomas valdybos narys Tomas Bubinas.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, įvertinus įvykusį pardavimo sandorį nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]