INVL Logo

Dėl AB „Invalda LT“ atskyrimo dokumentuose pateiktos informacijos laikymo AB „INVL Baltic Farmland“ prospektui lygiaverte informacija

Informuojame, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2014 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygose, kituose susijusiuose dokumentuose ir su AB „INVL Baltic Farmland“ susijusiame informaciniame nuorodų sąraše bei rizikos veiksnių aprašyme pateiktą informaciją laikyti lygiaverte AB „INVL Baltic Farmland“ prospekte privalomai atskleisti informacijai.

AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba priėmė sprendimą pateikti AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai paraišką dėl bendrovės akcijų įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2014 m. birželio 4 d.


1_Akcinės bendrovės _Invalda LT_ atskyrimo sąlygos_su priedais.pdf
2_Konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos_2011_Invalda.pdf
3_Konsoliduotas 2011 m. metinis pranesimas_Invalda.pdf
4_Konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos_2012_Invalda.pdf
5_Konsoliduotas 2012 m. metinis pranesimas_Invalda.pdf
6_Konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos_2013_Invalda LT.pdf
7_Konsoliduotas 2013 m. metinis pranesimas_Invalda LT.pdf
8_Invalda LT_akcininku susirinkimo protokolas_20140428.pdf
9_INVL Baltic Farmland_akcininku susirinkimo protokolas_20140428.pdf
10_INVL Baltic Farmland_Lietuvos banko Prieziuros tarnybos sprendimas.pdf
11_INVL Baltic Farmland_informacinis nuorodu dokumentas.pdf
12_INVL Baltic Farmland_rizikos veiksniu sarasas.pdf