INVL Logo

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. grupės rezultatai

2021 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 411 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 665 tūkst. eurų (2020 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 895 tūkst. eurų, grupės pajamos – 649 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2021 m. pajamos sieks 665 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 385 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ per 2021 metus gavo 665 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 1 411  tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, žemės vertė per metus išaugo 8,2 proc. iki 16,62 mln. eurų, arba 5,36 tūkst. eurų už hektarą. Be to, buvo pripažintas 1 tūkst. eurų pirkėjų skolų vertės sumažėjimo atstatymas bei dėl sukauptų pradelstų skolų sumažėjimo per metus administravimo mokestis padidėjo 19 tūkst. eurų. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 359 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo numatytus 2021 m. finansinius tikslus.

Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2021 metus gavo 665 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 1 411 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 metais, bendrovės pajamos išaugo 2,5 proc., o grynasis pelnas padidėjo 58 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 14,9 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,63 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2021 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 10 proc.

Remiantis 2021 m. pabaigos „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimu, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 8 proc. iki 16,6 mln. eurų arba 5,4 tūkst. eurų už hektarą, vertinant bendrą valdomo sklypo plotą. Turto vertinimą atliko „Korporacija Matininkai“.

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2021 m. pajamos sieks 665 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 385 tūkst. eurų.

Ši prognozė buvo parengta vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 359 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo numatytus 2021 m. finansinius tikslus.

„2021-ieji ir toliau buvo stiprūs bei sėkmingi metai. Palankios klimato sąlygos ir aukštos grūdų kainos pastaraisiais pora metų leido ūkininkams sustiprinti savo pozicijas ir pasiekti gerų rezultatų žemės ūkyje“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]

 


INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2021.pdf
Metine informacija_INVL_Baltic_Farmland_2021.pdf
abinvlbalticfarmland-2021-12-31-lt.zip