INVL Logo

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. grupės rezultatai

2020 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 895 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 649 tūkst. eurų (2019 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1,136 mln. eurų, grupės pajamos – 645 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2020 m. pajamos sieks 652 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 390 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ per 2020 metus gavo 649 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 895  tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, žemės vertė per metus išaugo 4,4 proc. iki 15,36 mln. eurų, arba 4,96 tūkst. eurų už hektarą. Be to, buvo pripažintas 1 tūkst. eurų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas bei dėl sukauptų pradelstų skolų sumažėjimo per metus administravimo mokestis padidėjo 50 tūkst. eurų. Eliminavus šiuos prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 391 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“ įvykdė numatytą  2020 m. pelno prognozę.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2020 metus gavo 649 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 895 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, bendrovės pajamos padidėjo 0,6 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 21,2 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 14,015 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,34 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2020 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 6,7 proc.

Remiantis 2020 m. pabaigos „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimu, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 4,4 proc. iki 15,36 mln. eurų arba 4,96 tūkst. eurų už hektarą, vertinant bendrą valdomo sklypo plotą. Turto vertinimą atliko korporacija „Matininkai“.

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2020 m. pajamos sieks 652 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 390 tūkst. eurų.

Ši prognozė buvo parengta vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 391 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“ įvykdė numatytus  2020 m. pelno tikslus.

„Pastaruosius kelerius metus šalies žemės ūkio sektorius susidūrė su sudėtingomis klimato sąlygomis ir svyruojančiomis grūdinių kultūrų supirkimo kainomis, tačiau 2020 metai Lietuvos augalininkystei buvo išties puikūs. Palankios oro sąlygos Lietuvoje leido ūkininkams fiksuoti naujus grūdinių augalų derliaus ir derlingumo rekordus, dėl kurių praėjusių metų rezultatai geresni nei buvo tikėtasi“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

„INVL Baltic Farmland“ valdyba siūlo už 2020 metus patvirtinti 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams išmokėti skirti 484 tūkst. eurų.

„Atsiribojant nuo reikšmingą įtaką įmonės pelnui darančio kasmetinio turto pervertinimo, įmonės operacinė veikla 2020 metais buvo sėkminga, todėl bendrovė yra sukaupusi laisvų lėšų, leidžiančių išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje numatytus dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo bus svarstomas šių metų balandžio 9 dieną vyksiančio eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo metu.

Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Sprendimas leisti bendrovei įsigyti savo akcijų galiotų 18 mėnesių nuo priėmimo dienos.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais planuoja gauti 665 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 385 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]


INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2020.pdf
Metine audituota informacija 2020_pasirašyta.pdf