INVL Logo

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. grupės rezultatai

2019 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1,136 mln. eurų, o grupės pajamos – 645 tūkst. eurų (2018 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1,113 mln. eurų, grupės pajamos – 615 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2019 m. pajamos sieks 650 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 395 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ per 2019 metus gavo 645 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 1,136  mln. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, žemės vertė per metus išaugo 6,2 proc. iki 14,72 mln. eurų, arba 4,74 tūkst. eurų už hektarą. Be to, buvo pripažintas 46 tūkst. eurų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas bei dėl pradelstų skolų metų pabaigoje administravimo mokestis sumažėjo 95 tūkst. eurų. Eliminavus šiuos prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 395 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“ įvykdė numatytą  2019 m. pelno prognozę.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2019 metus gavo 645 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 1,136 mln. eurų. Lyginant su 2018 metais, bendrovės pajamos padidėjo 4,9 proc., o grynasis pelnas išaugo 2,1 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 13,443 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,16 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2019 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 9 proc.

Remiantis 2019 m. pabaigos „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimu, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 6,2 proc. iki 14,72 mln. eurų arba 4,74 tūkst. eurų už hektarą. Turto vertinimą atliko korporacija „Matininkai“.

Remiantis bendrovės praėjusių metų veiklos prognoze, „INVL Baltic Farmland“ planavo gauti 650 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 395 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Ši prognozė buvo parengta atsižvelgiant į sudarytas nuomos sutartis ir darant prielaidą, kad per 2019 m. turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių. Skaičiuojama, kad eliminavus šioje prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusias sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas siektų 395 tūkst. eurų.

„Nors pastaruosius kelerius metus šalies žemės ūkio sektorius susiduria su sudėtingomis klimato sąlygomis ir svyruojančiomis grūdinių kultūrų supirkimo kainomis, pasiekti praėjusių metų rezultatai iš esmės atitinka prognozę. Šios aplinkybės lemia ir tai, kad šių metų veiklos prognozės iš esmės nesikeičia“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

„INVL Baltic Farmland“ valdyba siūlo už 2019 metus patvirtinti dividendų politikoje numatytus 0,10 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams išmokėti skirti 323 tūkst. eurų.

„Vertiname, kad bendrovės pasiekti rezultatai iš esmės atitiko užsibrėžtą prognozę, dėl to siūlome išmokėti bendrovės dividendų politikoje numatytus dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo bus svarstomas šių metų kovo 23 dieną vyksiančio eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo metu.

Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Sprendimas leisti bendrovei įsigyti savo akcijų galiotų 18 mėnesių nuo priėmimo dienos.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2020 metais planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]


INVL Baltic Farmland_Metine informacija_2019.pdf
INVL Baltic Farmland_Pagrindines informacijos santrauka_2019.pdf
INVL Baltic Farmland_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2019.pdf