INVL Logo

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2017 m. grupės rezultatai

2017 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 885 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 575 tūkst. eurų (2016 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 193 tūkst. eurų, grupės pajamos – 531 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2017 m. pajamos sieks 575 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 350 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ per 2017 metus gavo 575 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 885 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis, tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, ji per metus išaugo 5,1 proc. iki 12,96 mln. eurų, arba 4,3 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 350 tūkst. eurų.

Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“ įvykdė 2017 m. pelno prognozę.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2017 metus pasiekė 575 tūkst. eurų, audituotas grynasis pelnas buvo 885 tūkst. eurų. Grupės pajamos, lyginant su 2016 metais, išaugo 8,3 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 25,8 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje siekė 12 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,72 euro ir, įvertinus ir 2017 metais išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 8 proc.

„INVL Baltic Farmland“ valdomos žemės vertė per metus padidėjo 5,1 proc. iki 12,96 mln. eurų arba 4,3 tūkst. eurų už hektarą. Turto vertinimą atliko korporacija „Matininkai“. Eliminavus atlikto turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 350 tūkst. eurų.

Remiantis bendrovės praėjusių metų veiklos prognoze, parengta darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, planuota, kad 2017 metais „INVL Baltic Farmland“ pajamos sieks 575 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 350 tūkst. eurų.

„Bendrovės pasiektus rezultatus vertiname teigiamai – jie atitinka skelbtą prognozę. Auganti turto vertė bei orientacija į ilgalaikes žemės nuomos sutartis suteikia pagrindo tikėtis ir tolimesnio augimo“, – sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, bendrovės valdyba siūlo už 2017 metus patvirtinti 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirti 484 tūkst. eurų. Lyginant su dividendais, išmokėtais už 2016 metus, jų suma akcijai išaugtų 2,14 karto. Taip pat siūloma keisti bendrovės dividendų mokėjimo politiką ir joje numatytus skirti dividendus akcijai padidinti nuo 0,06 iki 0,10 euro.

„INVL Baltic Farmland“ pastarųjų metų rezultatai suteikia pagrindo didinti dividendų politikoje numatytus skirti dividendus, taip suteikiant didesnę vertę akcininkams“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys. Sprendimai dėl dividendų mokėjimo ir dividendų mokėjimo politikos keitimo bus svarstomi šių metų balandžio 10 dieną vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. 

Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai.

Paskelbtos ir bendrovės veiklos prognozės šiems metams. Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2018 metais planuoja gauti 609 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 360 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2017_metinis_Farmland.pdf 
INVL Baltic Farmland_metine informacija_2017.pdf 
Atsakingu asmenu patvirtinimas_INVL Baltic Farmland_2017.pdf