INVL Logo

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2016 m. metinė informacija

Skelbiame akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2016 m. metinę informaciją (konsoliduotas ir bendrovės finansines ataskaitas, konsoliduotą metinį pranešimą) ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

Priedai:
AB INVL Baltic Farmland atsakingu asmenu patvirtinimas
AB INVL Baltic Farmland metine audituota informacija 2016