INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2017 m. 6 mėn. veiklos rezultatai

2017 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 162 tūkst. eurų, o pajamos – 269 tūkst. eurų (2016 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 177 tūkst. eurų, pajamos – 258 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 269 tūkst. eurų, grynasis pelnas siekė 162 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,3 proc., grynasis pelnas sumažėjo 8,5 proc. Pastarojo rodiklio pokyčiui įtakos, kaip ir šių metų pirmąjį ketvirtį, turėjo tai, kad pernai palyginamuoju laikotarpiu buvo susigrąžinta dalis nurašytų gautinų sumų, tuo tarpu šiemet šio teigiamo efekto nebuvo.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 11,3 mln. eurų. Nuosavas kapitalas akcijai buvo 3,49 euro.

„Pirmąjį pusmetį ir toliau užtikrinome stabilų bendrovės augimą. Jo sieksime ir toliau, orientuodamiesi į efektyvų turimų žemių valdymą“,  sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Vertinant pasiektus rezultatus, per šių metų pirmąjį pusmetį bendrovė gavo 46,8 proc. prognozuotų metinių pajamų (575 tūkst. eurų) ir 46,3 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (350 tūkst. eurų). Prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2017 m. „INVL Baltic Farmland“ valdomų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
AB INVL Baltic Farmland IFRS 2017 IIQ LT.pdf
INVL Baltic Farmland 2017 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas.pdf
Pagrindines informacijos santrauka_2017_6men_Farmland.pdf