INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2015 m. 6 mėn. veiklos rezultatai

2015 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 206 tūkst. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų pusmetį gavo 230 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 206 tūkst. eurų grynojo pelno. „INVL Baltic Farmland“ įsteigta 2014 m. balandį, todėl praėjusių metų pirmojo pusmečio duomenys (55 tūkst. eurų pajamų ir 38 tūkst. eurų pelno) nėra palyginami.

2015 m. pirmojo pusmečio „INVL Baltic Farmland“ pajamos sudaro 51 proc. prognozuoto 2015 m. rezultato (450 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 79 proc. prognozuoto 2015-ųjų pelno (260 tūkst. eurų). Geresnius nei planuota rezultatus lėmė mažesnės nei įprastai administracinės sąnaudos bei 26 tūkst. eurų anksčiau nurašytų pirkėjų skolų susigrąžinimas.

Atsižvelgdama į geresnius nei planuota pusmečio veiklos rezultatus, „INVL Baltic Farmland“ valdyba patikslino prognozę. Dabar planuojama per 2015 m. gauti 457 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 316 tūkst. eurų grynojo pelno. Prognozė parengta darant prielaida, kad valdomų žemės sklypų vertė nesikeis.

„Šiuo metu deramės dėl 2016 metų nuomos sąlygų – planuojame, kad dėl didėjančios derlingos žemės paklausos, įvedus apribojimus žemei pirkti, nuomos kainos bus apie 10 proc. didesnės nei 2015-aisiais”, – sakė „INVL Baltic Farmland” įmonių žemes administruojančios “INVL Farmland Management” direktorė Kristina Urbonienė.

Pasak jos, 2015 metais tikimasi rekordinio grūdų derliaus Lietuvoje, todėl augalininkyste užsiimantys ūkininkai dirbs pelningai ir toliau sieks didinti dirbamos žemės plotus.

Nuo 2015 metų liepos 1 d. „INVL Baltic Farmland“ bei jos valdomų įmonių žemės sklypus administruoja vienai didžiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL” priklausanti bendrovė „INVL Farmland Management”.

NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2015 m. birželio pabaigoje siekė 9,938 mln. eurų, arba 3,02 euro akcijai.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]

INVL Baltic Farmland_atsakingu asmenu patvirtinimas_2015_IH.pdf
INVL Baltic Farmland_pagrindines informacijos santrauka_2015_IH.pdf
INVL Baltic Farmland_tarpinis pranesimas_2015_IH.pdf
INVL Baltic Farmland_finansines ataskaitos_2015_IH.pdf