INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2015 m. 3 mėn. veiklos rezultatai

2015 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 116 tūkst. eurų.

Bendrovė įsteigta 2014 m. balandžio 29 d., todėl palyginamųjų duomenų nėra.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 121 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 116 tūkst. eurų grynojo pelno. „INVL Baltic Farmland“ įsteigta 2014 m. balandį, todėl palyginamųjų duomenų nėra.

2015 m. pirmojo ketvirčio „INVL Baltic Farmland“ pajamos sudaro 26,9 proc. prognozuoto 2015 metų rezultato (450 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 44,6 proc. prognozuoto visų 2015-ųjų pelno (260 tūkst. eurų).  Geresnius nei planuota rezultatus lėmė mažesnės nei įprastai administracinės sąnaudos bei 24 tūkst. eurų anksčiau nurašytų pirkėjų skolų susigrąžinimas.

„Šiuo metu jau deramės dėl 2016 metų nuomos sąlygų – klientams siūlome ilgalaikes nuomos sutartis. „INVL Baltic Farmland“ žemės yra derlingiausiose Lietuvos vietose, žemės pirkimui galioja apribojimai, todėl jaučiame didelį ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių susidomėjimą“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ antrinių įmonių direktorė Kristina Urbonienė.

Pasak jos, šilta žiema leidžia tikėtis, kad 2015 m. grūdų derlius Lietuvoje bus rekordinis, todėl žemės nuomos paklausa turėtų augti ir toliau.

NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2015 m. kovo pabaigoje siekė 9,848 mln. eurų, arba 2,99 euro akcijai.

 „INVL Baltic Farmland“ balandį išmokėjo 197 tūkst. eurų dividendų, arba po 0,06 euro akcijai.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]

INVL Baltic Farmland_pagrindines informacijos santrauka_2015_IQ.pdf
INVL Baltic Farmland_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2015_IQ.pdf
INVL Baltic Farmland_finansines ataskaitos_2015_IQ.pdf