INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai

Pataisyta Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita už 2014m. 9 mėnesius.
Visa kita informacija nesikeitė.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]

AB INVL Baltic Farmland_finansines atskaitos_2014 IIIQ_ koreguota bendruju pajamu ataskaita.pdf