INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai

2014 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 194 tūkst. litų (56,2 tūkst. eurų).

Finansinės ataskaitos apima tarpinį finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., todėl palyginamųjų duomenų nėra.

Papildoma informacija:
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ paskelbė devynių mėnesių veiklos rezultatus. 2014 metų rugsėjo pabaigoje „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotas nuosavas kapitalas sudarė 34,177 mln. litų (9,9 mln. EUR), arba 10,38 lito (3,01 EUR) akcijai. „INVL Baltic Farmland“ nenaudoja skolinto kapitalo.

Apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės per antrines įmones valdanti „INVL Baltic Farmland“ veiklą pradėjo 2014 m. balandžio pabaigoje po atskyrimo nuo vienos didžiausių Lietuvoje turtą valdančių ir investuojančių bendrovių „Invalda LT“, todėl bendrovės pajamos ir pelnas skelbiami tik už pirmuosius penkis veiklos mėnesius, per kuriuos uždirbta 194 tūkst. litų (56,2 tūkst. eurų) grynojo pelno.

Nuo 2014 m. gegužės Lietuvoje įsigaliojo vadinamasis žemės pardavimo saugiklių įstatymas, itin sumažinęs galimų žemės pirkėjų ratą ir neleidžiantis ūkininkams įsigyti daugiau nei 500 hektarų žemės.

„Tai sumažino žemės paklausą ir apribojo plėtrą, tačiau padidino nuomojamos žemės paklausą – tai atsispindės 2015 metų rezultatuose“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ direktorius Darius Šulnis.

„INVL Baltic Farmland“ akcijos yra tinkamos ne spekuliacinio kainos prieaugio laukiantiems investuotojams, o tiems, kuriuos tenkina galimybė iš žemės nuomos gauti didesnį pajamingumą nei iš indėlių palūkanos bankuose ir uždirbti iš žemės vertės augimo.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]

INVL Baltic Farmland_atsakingu asmenu patvirtinimas_2014_IIIQ.pdf
INVL Baltic Farmland_pagrindines informacijos santrauka_2014_IIIQ.pdf
INVL Baltic Farmland_finansines ataskaitos_2014_IIIQ.pdf