INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 6 mėn. veiklos rezultatai

2014 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 112 tūkst. litų (32,4 tūkst. eurų).

Finansinės ataskaitos apima pirmąjį tarpinį finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. birželio 30 d., todėl palyginamųjų duomenų nėra.

Papildoma informacija:
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ paskelbė pirmojo pusmečio veiklos rezultatus. 2014 metų birželio pabaigoje „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotas nuosavas kapitalas sudarė 34,115 mln. litų (9,88 mln. EUR), arba 10,36 lito (3 EUR) akcijai. „INVL Baltic Farmland“ nenaudoja skolinto kapitalo.

Apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės per antrines įmones valdanti „INVL Baltic Farmland“ veiklą pradėjo 2014 m. balandžio pabaigoje, po atskyrimo nuo turto valdymo įmonės „Invalda LT“, todėl bendrovės pajamos ir pelnas skelbiami tik už pirmuosius du veiklos mėnesius, per kuriuos uždirbta 112 tūkst. litų (32,4 tūkst. eurų) grynojo pelno.

„Pagrindinis įvykis Lietuvos žemės rinkoje buvo vadinamojo žemės pardavimo saugiklių įstatymo įsigaliojimas nuo 2014 m. gegužės, itin sumažinęs galimų žemės pirkėjų ratą ir neleidžiantis ūkininkams įsigyti daugiau nei 500 hektarų žemės. Tai sumažino žemės paklausą ir apribojo „INVL Baltic Farmland“ galimybes didinti žemės portfelį Lietuvoje, tačiau padidino nuomojamos žemės paklausą“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ antrinių įmonių vadovė Sigita Bizulienė.

Pasak jos, „INVL Baltic Farmland“ šiuo metu didžiausią dėmesį skiria žemės nuomininkų atrankai ir pajamų užsitikrinimui 2015 metais. „Mūsų žemės yra derlingiausiuose Lietuvos regionuose, todėl paklausa jas nuomotis yra didelė, o didėjantis ūkininkų našumas ir uždirbamas pelnas didina ir žemės nuomos kainas“, – sakė S. Bizulienė.

Anot S. Bizulienės, „INVL Baltic Farmland“ akcijos yra tinkamos ne spekuliacinio kainos prieaugio laukiantiems investuotojams, o tiems, kuriuos tenkina galimybė iš žemės nuomos gauti didesnį pajamingumą nei indėlių palūkanos bankuose ir uždirbti iš žemės vertės augimo. „Žemė Lietuvoje ir toliau išlieka pigesnė nei kitose Europos Sąjungos šalyse, nors derlių ūkininkai realizuoja pasaulinėmis kainomis, todėl manome, kad ilgu laikotarpiu jos vertė turi augti“, – sakė S. Bizulienė.

2014 m. viduryje korporacija „Matininkai” atliko „INVL Baltic Farmland” valdomos žemės vertinimą. Lyginant su metų pradžia, turimos žemės įvertinimas sumažėjo 1,2 proc. iki 36,5 mln. litų (10,57 mln. EUR), arba 12,1 tūkst. litų (3,5 tūkst. EUR) už hektarą.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]

INVL Baltic Farmland_pagrindines informacijos santrauka_2014_IH.pdf
INVL Baltic Farmland_tarpine informacija_2014_IH.pdf
INVL Baltic Farmland_atsakingu asmenu patvirtinimas_2014_IH.pdf