INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 5.577 eurų (19.256 litų). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta – 16.471 vnt. akcijų, pasiūlyta 1.950 vnt.

Kiekvienas akcininkas po 2,86 euro (9,88 lito)  už akciją pardavė visas siūlytas akcijas.

Akcijų supirkimas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2014 m. rugpjūčio 14 d., baigėsi –  rugsėjo 30 d. Atsiskaitymas eurais už supirktas 1.950 vnt. akcijų įvyks spalio 3 dieną.

         Dėl papildomos informacijos kreiptis:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas [email protected]