INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų balsų skaičius

Atsiskaičius už savas akcijas, nupirktas per AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimą nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 30 d., bendrovė už 5.577 eurų (19.256 litų) įsigijo 1.950 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,06 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 2,86 euro (9,88 lito).

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3.294.209 Lt, jis padalintas į 3.294.209 paprastąją vardinę 1 lito nominalios vertės akciją. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių akcijų AB „INVL Baltic Farmland“ (ISIN kodas LT0000128753 ) skaičius yra 3.292.259 vnt.

         Dėl papildomos informacijos kreiptis:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas [email protected]