INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. trijų mėnesių pagrindinių duomenų santrauka

2021 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 106 tūkst. eurų, o pajamos – 160 tūkst. eurų (2020 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 69 tūkst. eurų, pajamos – 153 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 160 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 106 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 4,6 proc., o grynasis pelnas išaugo 53,6 proc.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 m. kovo pabaigoje buvo 14,1 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,37 euro – lyginant su 2020 m. kovo pabaiga, jo vertė išaugo 6,8 proc. Šių metų balandžio 9 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime paskirti dividendai, vienai akcijai skiriant 0,15 euro, nemažina kovo pabaigos nuosavo kapitalo.

„Situacijai žemės ūkio sektoriuje daugiausia įtakos turi klimato sąlygos, kurios šių metų pradžioje darbams buvo pakankamai palankios, bei grūdų kainos, demonstravusios ženklų kilimą pastarąjį pusmetį. Tad padėtį šioje srityje vertiname pozityviai ir toliau siekiame užsibrėžtų tikslų“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais planuoja gauti 665 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 385 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per pirmąjį šių metų ketvirtį „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 24 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 27,5 proc. prognozuoto metinio pelno.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]


INVL BF pagrindinės informacijos santrauka 2021 IQ