INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. devynių mėnesių neaudituota tarpinė informacija

2021 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 290 tūkst. eurų, o pajamos – 481 tūkst. eurų (2020 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 267 tūkst. eurų, pajamos – 460 tūkst. eurų ).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų tris ketvirčius siekė 481 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 290 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 4,6 proc., o grynasis pelnas išaugo 8,6 proc.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 m. rugsėjo pabaigoje buvo 13,8 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,28 euro – lyginant su 2020 m. rugsėjo pabaiga, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus jo vertė išaugo 6,7 proc.

„Nors vasaros pradžioje kalbėta apie dar vieną grūdinių augalų derliaus rekordą, vis dėlto, remiantis preliminariais vertinimais, šiemet Lietuvos ūkininkai derliaus sulaukė apie 9 proc. kuklesnio nei pernai. Tačiau derlius buvo tikrai geras – tai trečias didžiausias rezultatas istorijoje. Išliekančios ypač aukštos grūdų kainos tarptautinėse žaliavų rinkose bei geras grūdinių kultūrų derlius sustiprina ūkininkų pozicijas rinkoje bei tolimesnę jų veiklos plėtrą. Teigiamos nuotaikos žemės ūkio rinkoje bei finansinis ūkių stabilumas padeda mums ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais planuoja gauti 665 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 385 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per 9 šių metų mėnesius „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 72 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 75 proc. prognozuoto metinio pelno.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]


INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2021 3Q.pdf