INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. audituota metinė informacija

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2021 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2021 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė
Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]


abinvlbalticfarmland-2021-12-31-lt.zip
5. INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita.pdf