INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2021 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 203 tūkst. eurų, o pajamos – 320 tūkst. eurų (2020 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 165 tūkst. eurų, pajamos – 307 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį siekė 320 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 203 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 4,2 proc., o grynasis pelnas išaugo 23 proc.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 m. birželio pabaigoje buvo 13,734 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,25 euro – lyginant su 2020 m. birželio pabaiga, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus jo vertė išaugo 7 proc.

„Šiais metais stebime nuosekliai gerėjančius bendrovės rezultatus, kuriems padėjo palankūs praėję ir kol kas gerai atrodantys šie metai. Dėl tinkamų oro sąlygų žemės ūkiui, šiemet laukiama rekordinio grūdų derliaus, o išliekančios aukštos grūdų kainos pasaulinėje rinkoje taip pat nuteikia optimistiškai“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais planuoja gauti 665 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 385 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per pirmąjį šių metų pusmetį „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 48 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 52,7 proc. prognozuoto metinio pelno.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]


Pusmetine informacija 2021 IH kartu su finansinemis ataskaitomis ir AA patvirtinimu.pdf
INVL BF pagrindinės informacijos santrauka_2021_H1