INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. trijų mėnesių pagrindinių duomenų santrauka

2020 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 69 tūkst. eurų, o pajamos – 153 tūkst. eurų (2019 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 45 tūkst. eurų, pajamos – 151 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 153 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 69 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 1,3 proc., o grynasis pelnas išaugo 53,3 proc.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2020 m. kovo pabaigoje buvo 13,19 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,09 euro – lyginant su 2019 m. kovo pabaiga, jo vertė, įvertinus ir pernai išmokėtus dividendus, išaugo 9,4 proc.

„Situacijai žemės ūkio sektoriuje pastaruoju metu daugiausia įtakos turi klimato sąlygos, kurios šių metų pradžioje darbams buvo pakankamai palankios. Tad padėtį šioje srityje vertiname kaip pakankamai stabilią ir toliau siekiame užsibrėžtų tikslų“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Farmland“ šių metų veiklos prognozę, „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per pirmąjį šių metų ketvirtį „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 23,5 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 17,7 proc. prognozuoto metinio pelno. Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimų įtaką, siektų 25,6 proc. prognozuoto metinio rezultato.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2020 IQ_INVL Baltic Farmland.pdf