INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. audituota metinė informacija

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė
Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]


Metine audituota informacija 2020_pasirasyta.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2020.pdf