INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2020 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 267 tūkst. eurų, o pajamos – 460 tūkst. eurų (2019 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 247 tūkst. eurų, pajamos – 453 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius gavo 460 tūkst. eurų pajamų, o jos konsoliduotas grynasis pelnas siekė 267 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos išaugo 1,5 proc., o grynasis pelnas padidėjo 8,1 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 13,387 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,15 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,25 proc.

„Palankios oro sąlygos 2020 metais lėmė didesnį grūdinių kultūrų derlių Lietuvoje, todėl žemės ūkio sektoriuje vyrauja optimistinės nuotaikos. Mes, savo ruožtu, padėtį žemės ūkyje vertiname kaip stabilią ir toliau siekiame užtikrinti efektyvų turto valdymą“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Pagal šių metų veiklos prognozę, „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per šių metų tris ketvirčius bendrovės gautos pajamos siekė 70,6 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 68,5 proc. prognozuoto metinio pelno. Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimų įtaką, siektų 77,7 proc. prognozuoto metinio rezultato.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2020 3Q_INVL Baltic Farmland.pdf