INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2020 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 165 tūkst. eurų, o pajamos – 307 tūkst. eurų (2019 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 137 tūkst. eurų, pajamos – 302 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 307 tūkst. eurų pajamų, o jos grynasis pelnas siekė 165 tūkst. eurų. Bendrovės pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 1,7 proc., o grynasis pelnas padidėjo 20,4 proc.

Bendrovės nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje siekė 13,285 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,11 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,35 proc.

„Žemės ūkio sektoriui kylantys iššūkiai iš esmės yra susiję su klimato sąlygomis, kurios šiemet yra pakankamai palankios. Ir toliau siekiame efektyviai valdyti turimą turtą orientuodamiesi į ilgalaikės vertės kūrimą“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Taip pat „INVL Baltic Farmland“ vadovybė pažymi, kad koronaviruso pandemija šalies žemės ūkį paveikė mažiau nei kitus sektorius ir reikšmingos įtakos bendrovės pirmojo pusmečio veiklos rezultatams neturėjo. Atsižvelgiant į esamas aplinkybes, reikšminga jos įtaka neprognozuojama ir iki metų pabaigos.

Atsižvelgiant į šių metų veiklos prognozę, „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovės gautos pajamos siekė 47 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 42 proc. prognozuoto metinio pelno. Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimų įtaką, siektų 50,5 proc. prognozuoto metinio rezultato.

Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]
 


Pusmecio pranesimas_2020 IH_INVL Baltic Farmland.pdf
Finansines ataskaitos_2020 IH_INVL Baltic Farmland.pdf
Pagrindines informacijos santrauka_2020 IH_INVL Baltic Farmland.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas_2020 IH_INVL Baltic Farmland.pdf