INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. trijų mėnesių pagrindinių duomenų santrauka

2019 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 45 tūkst. eurų, o pajamos – 151 tūkst. eurų (2018 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 71 tūkst. eurų, pajamos – 140 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 151 tūkst. eurų, o konsoliduotas grynasis pelnas buvo 45 tūkst. eurų. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 7,9 proc., grynasis pelnas sumažėjo 36,6 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje siekė 12,4 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,83 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir paskirtus dividendus už 2017 bei 2018 metus, per metus padidėjo 9,1 proc.

„Šių metų pradžioje ir toliau nuosekliai dirbome siekdami didinti valdomo turto vertę atsižvelgiant į užsibrėžtus tikslus. Visgi pasiektam rezultatui įtakos turėjo ir suformuoti gautinų sumų atidėjimai. Savo ruožtu sieksime ir toliau efektyviai valdyti bendrovei priklausantį turtą“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgiant į šių metų bendrovės veiklos prognozę, parengtą darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių, per pirmąjį šių metų ketvirtį „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 23,2 proc. prognozuotų metinių pajamų (650 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 11,4 proc. prognozuoto metinio pelno (395 tūkst. eurų). Eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimus, pastarasis rodiklis siektų 23,8 proc. prognozuoto metinio rezultato.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2019 IQ_INVL Baltic Farmland.pdf