INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2019 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 137 tūkst. eurų, o pajamos – 302 tūkst. eurų (2018 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 140 tūkst. eurų, pajamos – 281 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 302 tūkst. eurų, o konsoliduotas grynasis pelnas pasiekė 137 tūkst. eurų. Bendrovės pajamos, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 7,5 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 2,1 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje siekė 12,4 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,85 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,4 proc.

„Nepaisant šiais metais žemės ūkio sektoriui kylančių iššūkių, ir toliau siekiame užsibrėžtų tikslų bei efektyvaus turto valdymo“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgiant į šių metų bendrovės veiklos prognozę, parengtą darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių, per pirmąjį šių metų pusmetį „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 46,5 proc. prognozuotų metinių pajamų (650 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 34,7 proc. prognozuoto metinio pelno (395 tūkst. eurų). Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimus, siektų 47,3 proc. prognozuoto metinio rezultato.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]


Pusmecio pranesimas_2019 IH_INVL Baltic Farmland.pdf 
Pagrindines informacijos santrauka_2019 IH_INVL Baltic Farmland.pdf 
Atsakingu asmenu patvirtinimas_2019 IH_INVL Baltic Farmland.pdf 
Finansines ataskaitos_2019 IH_INVL Baltic Farmland.pdf