INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. trijų mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2018 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 71 tūkst. eurų, o pajamos – 140 tūkst. eurų (2017 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 82 tūkst. eurų, pajamos – 134 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 140 tūkst. eurų, grynasis pelnas siekė 71 tūkst. eurų. Grupės pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 4,5 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 13,4 proc.

Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas siekė 12,1 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,74 euro ir, lyginant su 2017 metų pirmojo ketvirčio pabaiga, padidėjo 7,8 proc.

„Metų pradžios rezultatams įtakos turėjo suformuoti atidėjiniai gautinoms sumoms. Savo ruožtu ir toliau sieksime efektyviai valdyti turimą turtą, atsižvelgdami į užsibrėžtus tikslus“, – sakė Sigita Bizulienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė, nuo šių metų balandžio pakeitusi iki tol šias pareigas ėjusią Kristiną Urbonienę.

Vertinant pasiektus rezultatus, per šių metų pirmąjį ketvirtį bendrovė gavo 23 proc. prognozuotų metinių pajamų (609 tūkst. eurų) ir 19,7 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (360 tūkst. eurų). Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2018 IQ_INVL Baltic Farmland.pdf