INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2018 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 229 tūkst. eurų, o pajamos – 422 tūkst. eurų (2017 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 245 tūkst. eurų, pajamos – 403 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų tris ketvirčius pasiekė 422 tūkst. eurų, grynasis pelnas buvo 229 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,7 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 6,5 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas pasibaigus šių metų trims ketvirčiams buvo 11,75 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,64 euro ir, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, padidėjo 7,7 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

„Siekdami efektyviai valdyti turimą turtą ir toliau orientuojamės į ilgalaikes nuomos sutartis bei rezultatus“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė, einanti šias pareigas nuo rugsėjo. Pasak jos, vertinant šių metų trijų ketvirčių rezultatus, jiems įtakos turėjo ir suformuoti atidėjiniai gautinoms sumoms, kuriuos lėmė prastesnis šių metų derlius.

Atsižvelgiant į šių metų veiklos prognozę, per tris ketvirčius „INVL Baltic Farmland“ gavo 69 proc. prognozuotų metinių pajamų (609 tūkst. eurų) ir 64 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (360 tūkst. eurų). Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2018 3Q_INVL Baltic Farmland.pdf