INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2018 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 140 tūkst. eurų, o pajamos – 281 tūkst. eurų (2017 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 162 tūkst. eurų, pajamos – 269 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 281 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 140 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,5 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 13,6 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 11,657 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,61 euro ir, lyginant su praėjusių metų pirmojo pusmečio pabaiga bei įvertinus ir išmokėtus dividendus, padidėjo 7,7 proc. 

„Ir toliau orientuojamės į valdomo turto vertės augimą bei siekiame sudaryti ilgalaikes žemės nuomos sutartis. Tuo tarpu šių metų rezultatams įtakos turėjo ir gautinų sumų atidėjimai. Savo ruožtu tikimės, kad šis poveikis bus trumpalaikis“, – sakė Sigita Bizulienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Vertinant pasiektus rezultatus, per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė gavo 46 proc. prognozuotų metinių pajamų (609 tūkst. eurų) ir 39 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (360 tūkst. eurų). Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 m. turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]


INVL Baltic Farmland_2018 m. 6 men. tarpinis pranesimas.pdf 
INVL Baltic Farmland_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2018 m. 6 men..pdf 
INVL Baltic Farmland_Pagrindiniu duomenu santrauka_2018 m. 6 men..pdf 
INVL Baltic Farmland_2018 m. 6 men. finansines ataskaitos.pdf