INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2017 m. trijų mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2017 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 82 tūkst. eurų, o pajamos – 134 tūkst. eurų (2016 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 92 tūkst. eurų, pajamos – 129 tūkst. eurų).
 
Papildoma informacija:
 
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 134 tūkst. eurų, grynasis pelnas siekė 82 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 3,88 proc., grynasis pelnas sumažėjo 10,87 proc. Pastarojo rodiklio pokytį lėmė tai, kad pernai palyginamuoju laikotarpiu buvo susigrąžinta dalis nurašytų gautinų sumų, tuo tarpu šiemet šio teigiamo efekto nebuvo.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 11,2 mln. eurų. Nuosavas kapitalas akcijai buvo 3,47 euro. 
 
„Metų pradžia buvo palanki – rinkoje išlieka aukšta dirbamos žemės paklausa. Savo ruožtu toliau dirbame siekdami efektyviai valdyti turimas žemes ir pereidami prie ilgalaikių žemės nuomos sutarčių“, – sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė. 
 
Vertinant pasiektus rezultatus, per šių metų pirmąjį ketvirtį bendrovė gavo 23,3 proc. prognozuotų pajamų (575 tūkst. eurų) ir 23,4 proc. prognozuoto konsoliduoto grynojo pelno (350 tūkst. eurų). Prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2017 m. „INVL Baltic Farmland“ valdomų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

 

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. 

Priedai:
Pagrindinės informacijos santrauka