INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2017 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2017 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 245 tūkst. eurų, o pajamos – 403 tūkst. eurų (2016 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 257 tūkst. eurų, pajamos – 387 tūkst. eurų).

Papildoma informacija: 

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius gavo 403 tūkst. eurų pajamų, o bendrovės konsoliduotas grynasis pelnas pasiekė 245 tūkst. eurų. Grupės pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,1 proc., grynasis pelnas sumažėjo 4,7 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų rugsėjo pabaigoje buvo 11,36 mln. eurų, šis rodiklis akcijai siekė 3,52 euro.

„Šiuo metu dirbame su kitų metų žemės nuomos sutartimis. Vis daugiau ūkininkų renkasi ilgalaikes sutartis, o jų dalis bendrame portfelyje jau sudaro net tris ketvirtadalius“, – sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Vertinant pasiektus rezultatus, per šių metų devynis mėnesius bendrovė gavo 70 proc. prognozuotų metinių pajamų (575 tūkst. eurų) ir 70 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (350 tūkst. eurų). Prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2017 m. „INVL Baltic Farmland“ valdomų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]


Pagrindines informacijos santrauka_2017_9men_Farmland.pdf