INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2016 m. trijų mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2016 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 92 tūkst. eurų, o pajamos – 129 tūkst. eurų (2015 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 116 tūkst. eurų, pajamos – 121 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015-aisiais, padidino pajamas 6,6 proc. iki 129 tūkst. eurų. Bendrovės grynasis pelnas palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 20,7 proc. iki 92 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ rezultatai atitinka planuotus. Pajamų augimą lemia ir toliau išliekanti didelė žemės nuomos paklausa. Bendradarbiavimą su mūsų žemę besinuomojančiais ūkininkais stipriname palaipsniui pereidami prie ilgalaikių žemės nuomos sutarčių“,  sakė „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Kristina Urbonienė.

Per pirmąjį ketvirtį įvykdyta 24,3 proc. metinio pajamų plano (530 tūkst. eurų) bei 30,7 proc. 2016 metų grynojo pelno plano (300 tūkst. eurų). 2016 metų veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė šiemet nesikeis, taip pat nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

Bendrovės akcijų kainai biržoje tapus žemesnei nei tikroji vertė, „INVL Baltic Farmland“ nuo balandžio 25 iki birželio 20 dienos paskelbė bendrovės akcijų supirkimą. Iš viso siūloma supirkti 70 tūkst. vienetų „INVL Baltic Farmland“ akcijų, už vieną akciją mokant 3,21 euro. 

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri yra nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. Bendrovė dividendams už 2015 m. skyrė 217 tūkst. eurų arba po 0,066 euro akcijai.  

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]

Pagrindinės informacijos santrauka_3 mėn.pdf