Dividendų išmokėjimas už 2014 m.

2015 m. kovo 24 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT09312, Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,06 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. balandžio 8 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Nuo 2015 m. balandžio 22 d. dividendai buvo pervesti tiems bendrovės akcininkams, kurie buvo nurodę galiojančias atsiskaitomąsias banko sąskaitas.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.