Dividendų išmokėjimas už 2016 m.

2017 m. kovo 22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,07 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2017 m. balandžio 5 d. pabaigoje), buvo AB „INVL Baltic Farmland” akcininkais. 

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.