Kaip mokami dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamo dividendo dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Bendrovėje galioja 2018 m. balandžio 10 d. AB „INVL Baltic Farmland“ visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta dividendų politika.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos, po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, pabaigoje. 

  • Akcininkams, kurių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • Akcininkams, kurių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų apskaita pagal bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB „Šiaulių bankas“, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke.
  • Akcininkams, kurie AB „INVL Baltic Farmland“ akcijas gavo atskyrimo nuo AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349) metu ir kurie yra nurodę AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitas AB „Invalda INVL“ paskirtų dividendų išmokėjimui, dividendai bus pervesti į šias nurodytas sąskaitas. 

 
Papildoma informacija

Jei akcininkas nėra nurodęs savo banko sąskaitos ir dėl to negavo dividendų, jis turi užpildyti prašymą, pasirašyti jį ir išsiųsti kartu su savo asmens dokumento kopija į AB „Šiaulių banką“ adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius.

Bendrovės akcininkams pažymas apie einamaisiais metais išmokėtus dividendus pagal pareikalavimą rengia ir siunčia AB „Šiaulių bankas“ (Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, tel. 8 700 55055 arba 1813).