2014 m. gruodžio 23 d.

2014 m. gruodžio 23 d. įvykusio „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1.  Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315).
Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 24 000 (dvidešimt keturių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.

2.  Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).

3.  Dėl audito komiteto narių rinkimo.
Į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

4.  Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Už darbą AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

5.  Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.