Akcininkai

Bendras akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų skaičius 2019 m. kovo pab. –  apie 3400.

Akcininkai, turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų 2019 m. kovo pab.
 
Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai Balsų dalis iš viso
UAB „LJB investments“, kodas 300822575 977 751 29,70 30,28 0 30,28
Irena Ona Mišeikienė 931 831 28,31 28,86 0 28,86
UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471 479 310 14,56 14,85 0 14,85
Alvydas Banys 252 875 7,68 7,83 47,131 54,96
Darius Šulnis 0 0 0 54,962 54,96
Indrė Mišeikytė 64 450 1,96 2,0 52,963 54,96
Eglė Surplienė 0 0 0 54,964 54,96
Ilona Šulnienė 185 000 5,62 5,73 0 5,73


1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 str. 1 d. 6 p. ir 2 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vadovų Dariaus Šulnio ir Indrės Mišeikytės balsus.
2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 str. 1 d. 6 p. ir 2 d., laikoma, kad Darius Šulnis turi kontroliuojamos UAB „Lucrum investicija“ balsus ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vadovų Alvydo Banio ir Indrės Mišeikytės balsus.
3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 str. 2 d., laikoma, kad Indrė Mišeikytė turi akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vadovų Alvydo Banio ir Dariaus Šulnio balsus.
4 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 str. 2 d., laikoma, kad Eglė Surplienė  turi akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vadovų Alvydo Banio, Dariaus Šulnio ir Indrės Mišeikytės balsus.