Vadovai

Alvydas Banys

Alvydas Banys

Valdybos pirmininkas

alvydas.banys@invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. liepos 1 d. AB „Invalda INVL“ – patarėjas
Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius
Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius
1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas
1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos
Tiesiogiai: akcijų – 252 875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,68 proc.

Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 1 230 626 vnt., įstatinio kapitalo – 37,38 proc., balsų – 37,38 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“    – valdybos pirmininkas
UAB „Litagra“ – valdybos narys
UTIB „INVL Technology“  – patariamojo komiteto narys
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“– investicinio komiteto narys

 

Indrė Mišeikytė

Indrė Mišeikytė

Valdybos narė

indre.miseikyte@invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.

Darbo patirtis

Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja
Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė
2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 64 450 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,96 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“ – valdybos narė
SUTPKIB „INVL Technology“ - patariamojo komiteto narė
 

 

Darius Šulnis

Darius Šulnis

Valdybos narys

darius.sulnis@invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2018 - 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

Darbo patirtis
2015 - 2017 m. spalis UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius
2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas.
2011 – 2013 m. AB „Invalda“ patarėjas.
Nuo 2013 m. gegužės perrinktas AB „Invalda INVL“ prezidentu.
2002 – 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – direktorius.
1994 – 2002 m. AB FMĮ „Finasta“ – direktorius.

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0 proc.
Kartu su susijusia įmone „Lucrum investicija“: akcijų – 469 628 vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 14,27 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“ – valdybos narys, prezidentas
UAB „INVL Asset Management“ - valdybos pirmininkas
UAB „Litagra“ – valdybos narys
AB „Šiaulių bankas“ – stebėtojų tarybos narys
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“– investicinio komiteto narys
 

Darius Šulnis

Eglė Surplienė

Direktorė

egle.surpliene@invaldainvl.com

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Universitetas, Ekonominės kibernetikos ir finansų  fakultetas, Ekonominės kibernetikos specialybė, Ekonomisto – matematiko diplomas (prilyginamas Magistro laipsniui)

Darbo patirtis
Nuo 2009 m. spalio iki dabar – gerovės valdytoja, UAB FPĮ „Gerovės valdymas“
Nuo 2009 m. kovo iki dabar  – UAB „DIM investment“ direktorė
Nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. vidurio – UAB „Margio investicija“ direktorė
2006 m. rugpjūtis – 2009 m. spalis – AB FMĮ Finasta, AB bankas Finasta, VIP klientų vadybininkė, gerovės valdytoja
2005 m. birželis – 2006 m. liepa – UAB „Žabolis ir partneriai“, projektų vadovė
1999 m. birželis – 2005 m. birželis – LR vertybinių popierių komisijos narė, LR Vertybinių popierių komisijos pirmininko pavaduotoja
1995 m. birželis – 1999 m. birželis  – UAB FMĮ „Vilfima“, Emitentų skyriaus darbuotojas, vadovas 
1993 m. birželis – 1995 m. birželis – LR Vertybinių popierių komisija, rinkos priežiūros skyrius.

Pasiekimai

2009 m. – Aword in Financial Planing (CII organizuota programa ir  egzaminas) sertifikatas
2005 m. – OMX Vilnius prekybininko sertifikatas
1996 m. – Generalinė finansų maklerio licencija

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Atelier Investment Management“ – valdybos pirmininkė
UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ –  direktorė, gerovės valdytoja
KŪB “Gerovės partneriai”–  tikrasis narys
UAB „DIM investment” –  direktorė