INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ per 2021 metus uždirbo 1 411 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2021 metus gavo 665 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 1 411 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 metais, bendrovės pajamos išaugo 2,5 proc., o grynasis pelnas padidėjo 58 proc.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 14,9 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,63 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2021 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 10 proc.

Remiantis 2021 m. pabaigos „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimu, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 8 proc. iki 16,6 mln. eurų arba 5,4 tūkst. eurų už hektarą, vertinant bendrą valdomo sklypo plotą. Turto vertinimą atliko „Korporacija Matininkai“.

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2021 m. pajamos sieks 665 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 385 tūkst. eurų.

Ši prognozė buvo parengta vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 359 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo numatytus 2021 m. finansinius tikslus.

„2021-ieji ir toliau buvo stiprūs bei sėkmingi metai. Palankios klimato sąlygos ir aukštos grūdų kainos pastaraisiais pora metų leido ūkininkams sustiprinti savo pozicijas ir pasiekti gerų rezultatų žemės ūkyje“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.