Naujienos

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

Pusmečio informacija
2019 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 137 tūkst. eurų, o pajamos – 302 tūkst. eurų (2018 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 140 tūkst. eurų, pajamos – 281 tūkst. eurų).

Dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. kovo 22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. kovo 22 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,10 EUR dividendų akcijai už 2018 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 323 tūkst. EUR).

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. kovo 22 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. grupės rezultatai

Pranešimas apie esminį įvykį
2018 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 113 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 615 tūkst. eurų (2017 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 885 tūkst. eurų, grupės pajamos – 575 tūkst. eurų).