Naujienos

Dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. kovo 22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. kovo 22 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,10 EUR dividendų akcijai už 2018 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 323 tūkst. EUR).

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. kovo 22 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. grupės rezultatai

Pranešimas apie esminį įvykį
2018 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 113 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 615 tūkst. eurų (2017 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 885 tūkst. eurų, grupės pajamos – 575 tūkst. eurų).

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti dividendus už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. vasario 28 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – Bendrovė) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2019 m. kovo 22 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,10 EUR dividendų akcijai už 2018 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 323 tūkst. EUR).

„INVL Baltic Farmland“ 2019 m. planuoja uždirbti 395 tūkst. eurų

Pranešimas apie esminį įvykį
Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2019 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotos pajamos sieks 650 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 395 tūkst. eurų.