Naujienos

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

AB „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. lapkričio 9 d. 9.15 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas.

Dividendų mokėjimo tvarka už 2017 m.

2018 m. balandžio 10 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,15 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 24 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Nuo 2018 m. gegužės 9 d. dividendai bus mokami tokia tvarka: