Naujienos

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Visuotinis akcininkų susirinkimas
AB „INVL Baltic Farmland“ (buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, įmonės kodas 303299781) (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 18 d. šaukiamas AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

Pusmečio informacija
2019 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 137 tūkst. eurų, o pajamos – 302 tūkst. eurų (2018 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 140 tūkst. eurų, pajamos – 281 tūkst. eurų).

Dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. kovo 22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.