Investuotojo kalendorius

2021  metai:

2021 m. kovo 18 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2021 m. gegužės 12 d. 2021 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2021 m. liepos 26 d. 2021 m. pusmečio ataskaita
2021 m. lapkričio 3 d 2021 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka


2020 metai:

2020 m. vasario 28 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2020 m. gegužės 12 d. 2020 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2020 m. liepos 24 d. 2020 m. pusmečio ataskaita
2020 m. spalio 23 d. 2020 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2019 metai:

2019 m. vasario 28 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2019 m. gegužės 8 d. 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2019 m. liepos 23 d. 2019 m. pusmečio ataskaita
2019 m. spalio 25 d. 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka


 2018 metai:

2018 m. kovo 19 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2018 m. kovo 19 d. Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui
2018 m. balandžio 10 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2018 m. gegužės 8 d. 2018 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2018 m. liepos 26 d. 2018 m. pusmečio ataskaita
2018 m. lapkričio 7 d. 2018 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

 2017 metai:

2017 m. vasario 28 d. Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui
2017 m. kovo 22 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2017 m. kovo 22 d. 2016 m. audituota metinė informacija
2017 m. gegužės 3 d. 2017 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2017 m. liepos 21 d. 2017 m. 6 mėn. tarpinė informacija
2017 m. lapkričios 7d.  2017 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2016 metai:

2016 m. vasario 2 d. 2015 m. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2016 m. balandžio 26 d. 2016 m. trijų mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2016 m. liepos 20 d. 2016 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2016 m. spalio 24 d. 2016 m. devynių mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

 2015 metai:

2015 m. sausio 27 d. 2014 m. dvylikos mėnesių preliminarus rezultatas
2015 m. vasario 27 d. 2014 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija
2015 m. balandžio 28 d. 2015 m. trijų mėnesių tarpinė informacija
2015 m. liepos 21 d. 2015 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2015 m. spalio 27 d. 2015 m. devynių mėnesių tarpinė informacija