Įregistruota nauja „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakcija.

Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2018 m. balandžio 10 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įstatai buvo keičiami įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualios redakcijos nuostatas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas egle.surpliene@invaldainvl.com

Priedas

Grįžti į naujienų sąrašą